Die Wonder Van Afrikaans. Die wonder van Afrikaans (Book, 1959) [parabopress.com] 2019-01-10

Die Wonder Van Afrikaans Rating: 5,7/10 649 reviews

Die wonder van Afrikaans

Die Wonder Van Afrikaans

Jy kan dus al jou werke aflaai en stoor vir jou persoonlike gebruik. As 'n kinderarts, het die skrywer by baie moeilike geboortes bygestaan, die ontwikkeling van babas ondersteun en hulle behandel toe hulle siek, ondervoed of benadeel was deur die nalatigheid en die onnadenkende optrede van volwassenes. Maar dis nou nie meer vir ons so snaaks nie — ons praat almal ja, natuurlik is dit nie regtig almal nie! Verskeie geleerdes, skrywers en joernaliste praat oor die ontstaan van en prestasies wat Afrikaans behaal het. Ons moet weer ons geld laat begin praat en ons stem dik maak teen mense wat ons taal vertrap deur miskenning of verwerplik swak taalgebruik. En daarna was daar geen keer nie! Marné Pienaar, hoof van die departement Afrikaans aan die Universiteit Johannesburg, gekom het: dat Engfrikaans, met sy oorsprong in die koms van die Britse Setlaars in 1820, eintlik nog altyd bestaan het.

Next

Afrikaans is cool, my bra

Die Wonder Van Afrikaans

Baie dankie vir jou bydrae om Woes. Van die nuwe plekname wat gegee word, het slegs Tsonga en Ndebele minder name as Afrikaans voorgestel. U moet u eie afleidings maak. Die geroep gaan uit van alle oorde van ons land om Afrikaans. Bloot Engels oorgeklank in Afrikaans en onverstaanbaar as ʼn mens nie Engels ken nie? Gelukkig is die Woord lewendig en kragtiger as enige medisyne wat nodig mag wees. Vanself wil ons dus sôre dat ons taal in ieder opsig tot sij reg kom; dat dit die draer word van ons kultuur.

Next

Die wonder van ʼn nuwe taal in Afrika (Dubbel DVD

Die Wonder Van Afrikaans

Dring ons nog aan daarop dat skoolomsendbriewe, uitgedeelde aantekeninge en dergelike in goeie, korrekte Afrikaans geskryf word? Standaardafrikaans word al hoe minder amptelik gebruik — terreine soos die regspleging, hoëronderwys en veral die sakewêreld is al jare lank Engels. Ek is geen akademikus nie en u moet dus geen akademiese uiteensetting van die groei van Afrikaans die afgelope 100 jaar, of trouens enige akademiese referaat, verwag nie. Die lirieke is maar te dikwels onsinnige rymelary en daar is maar te dikwels geen verband tussen die ritme en klempatrone van die woorde en die ritme van die musiek nie. Ons moet ons kinders weer leer wat behoorlike Afrikaans is. Die siening, mening, standpunte en kommentare van lesers wat in hierdie afdeling gepubliseer word is hulle eie en verteenwoordig nie noodwendig die siening van Die Vryburger se redakteurs en eienaars nie. Die Engels is nodig vir onmiddellike identi kasie.

Next

Die winder van Afrikaans III.

Die Wonder Van Afrikaans

Daarin lê vir hom al sy geheue van die verlede, al sy bedrywigheid van sy hede, al sy hoop op die toekoms. Maar die nodige vastheid kan ons alleen krij deur meer en meer ons taal as kultuurtaal te gebruik. Bou eerder brûe as om hulle te brand omdat jy trots is. Alle artikels, briewe, standpunte en kommentare van lesers wat op Die Vryburger se webblad of elders gepubliseer word is geskryf deur onafhanklike lesers. Doen studieleiers en navorsers nog genoeg om hulle verhandelings en navorsingsresultate in Afrikaans te publiseer? Pieter Kapp, historikus en skrywer van o. Ek gaan net hier en daar enkele hoogtepunte in die groei van Afrikaans aanroer, en wel aan die hand van vier slagspreukagtige aspekte van die geskiedenis van Afrikaans.

Next

Die wonder van Afrikaans

Die Wonder Van Afrikaans

Smith samestellers in opdrag van die Suidafrikaanse Akademie vir Taal, Lettere en Kuns , Afrikaanse Woordelijs en Spelreëls Bloemfontein, Het Volksblad-Drukkerij, 1917 , pp. Gaan kyk maar na Afrikaanse motorterme: hand brake — handrem, seat belt — sitplekgordel, steering wheel — stuurwiel. Diederichs-Hugo aanvaar hierdie siening nie so maklik nie. Want skielik word by implikasie gesê al die studie en navorsing wat vantevore in Afrikaans gepubliseer is, is eintlik maar net parogiaal, want ons lewe mos nou in die Groot Nuwe Wêreld waarin Engels koning kraai! Sal ons dit ook doen? In 1915 keur die Akademie die eerste Afrikaanse spelreëls goed en in 1917 verskyn die eerste Afrikaanse woordelys en spelreëls, waarvan reeds die tiende uitgawe verlede jaar verskyn het. En ek weet advertensie-inkomste is noodsaaklik vir die media, maar as adverteerders Afrikaanse mense se geld en klandisie wil hê, is die minste wat hulle kan doen, nie om minstens in goeie Afrikaans te adverteer nie? Soos die slotsom waartoe prof. In 1909 is die Akademie gestig met die uitdruklike oogmerk van o. Laat die puriste puriste wees, en die mengers meng, each to their own.

Next

Afrikaans is cool, my bra

Die Wonder Van Afrikaans

Maar laat ek u nie verveel met goed wat my opgewonde maak nie. Biltong is steeds biltong, al noem jy dit jerky. Ek sal aanhou Afrikaans praat solank as wat ek leef. Hier word dus reeds praktiese stappe gedoen om die toepassing van artikel 137 van die Zuid-Afrika Wet te verwesenlik. Intussen het dit sy eie reg aangeneem en bestaan voort, postapartheid, post-skuld, post baie se skaamte.

Next

Woes

Die Wonder Van Afrikaans

Stellenbosch, ongepubliseerde ministeriële voorlegging, 2010 , pp. Een behels die verandering en gee van nuwe plekname. Dit is blykbaar wat aan party Afrikaanse universiteite ook aan die gang is: sodra daar een of twee nie-Afrikaanssprekende studente in die klas is, word die hele lesing Engels. Vrees vir verandering is nie die antwoord nie — laat die gety spoel soos hy wil. Ons was nie iets besonders, ek en jy nie, Pedro.

Next

Wonder in Afrikaans, translation, English

Die Wonder Van Afrikaans

In oorlede Egoli het Frans Marx darem sy Engelse en Afrikaanse karakters in hul eie taal met mekaar laat praat. En die oomblik van werk is nou daar, werk vir die hele volk; maar dan so dat dit vir die verre toekoms dien. Prinsipiële besware is daar nie; praktiese wel, veral ten opsigte van die onderwijs. Daarna, van 1934 tot 1944, het die Afrikaanse berymings van die Psalms en Gesange die lig gesien. Die belang van hierdie artikel lê nie net in die blote erkenning van Afrikaans-Hollands naas Engels as amptelike tale nie, maar juis daarin dat dit — op aandrang van Hertzog en daardie ander reus in die geskiedenis van Afrikaans en die Afrikaner, pres. Voor 1820 het Afrikaans uitgebreid geleen by die Khoi-tale, Frans, Duits, Maleis en natuurlik ook Afrika-tale. Die kompetsie is geldig van 2016-01-06 tot 2016-02-07.

Next

Woes

Die Wonder Van Afrikaans

Jackie het nie hierby gehou nie en sodoende die tienerboekgenre meer skade as goed gedoen. Sodanige uiting … is alleen moontlik deur middel van die moedertaal: Afrikaans. Is dit ʼn weerspieëling van Afrikaanse kreatiwiteit en vermaaklikheidskuns? Die Vryburger se redakteurs behou die reg voor om enige deel van sulke bydraes te verwyder sonder kennisgewing aan die skrywer daarvan of aan enige iemand anders. Boerneef, Versamelde poësie Kaapstad, Tafelberg, 1977 , p. Woorde soos biltong en boerewors.

Next

Die wonder van ʼn nuwe taal in Afrika (Dubbel DVD

Die Wonder Van Afrikaans

Die merkwaardige is dat dit groot en opvallende ooreenkomste toon met die huidige stand van sake. Dis die taal waarin die wêreld die eerste keer vir my sin gemaak het. Ons besef dat jou bydraes, kommentare en statistieke waardevol en kosbaar is. Pienaar, Die triomf van Afrikaans Tweede hersiene en vermeerderde druk, Kaapstad, Nasionale Pers, 1946 , p. Die oudste werklik Afrikaanse geskrifte is immers in die Arabiese skrif geskryf! En wie moet dit verwesenlik? Dalk moet ons die instansies en maatskappye wat deur Afrikaanse kundigheid en ondernemingsgees en Afrikanergeld gekom het waar hulle vandag is, en almal wat hensoppers en joiners geword het, tot orde te roep. Die prentjie wat daar geskets word oor die Afrikaanssprekende volk en sy taalsituasie, word bevestig deur ander bronne, soos Nienaber se Die wonder van Afrikaans en Pienaar se Die triomf van Afrikaans. Dit bevat terme en uitdrukkings ingedeel onder hofies soos algemeen, spoorwegterme, posterme, posspaarbankterme, geldwisselterme, telegraaf- en telefoonterme en bouterme.

Next