In Offerande Ryk. J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 1 · dbnl 2019-01-10

In Offerande Ryk Rating: 7,8/10 105 reviews

Die Bybel In ‘n Neutedop

In Offerande Ryk

Uit hierdie basiese gegewe ontwikkel die roman deur 'n bewustelike dramatisering van die gebeure oor 'n geheel van vyf hoofstukke wat telkens die aksent op een dominerende karakter laat val, alhoewel terugverwysings na vroeër gebeurtenisse en kerntonele wat - soms met die herhaling van sleutelwoorde - op mekaar aangewys is, die eenheid van die roman in 'n groot mate herstel. Wesentlik aarsel die skrywer, soos E. Geen ander soort skepsel kon die skaal van geregtigheid laat balanseer nie. Bart Nel teken die geleidelike afstroping van die hoofkarakter van 'n man met besittings en 'n gesinslewe totdat hy aan die einde heeltemal alleen oorbly, met alle sekerhede van hom weggeneem. Hulle het troueloos gehandel teen die Here, want hulle het onegte kinders verwek; nou sal die nuwemaan hulle met hul velde verteer. Dit is duidelik dat die gebruik om menseoffers te bring, nie van die ware God kom nie en geen deel van ware aanbidding is nie. Hoewel bronne uit die republikeinse tydperk dit duidelik stel verkragting is verkeerd en strafbaar, is die statuut waaronder iemand aangekla sou word onbekend tot met die aanvaarding van die Lex Iulia de vi publica, wat waarskynlik dateer uit die diktatorskap van Julius Caesar in die 40's v.

Next

Bring offerandes wat God behaag — Wagtoring AANLYN BIBLIOTEEK

In Offerande Ryk

Vervolgens lees ons in vers 5 dat die engel hierdie selfde wierookbak geneem en met vuur van die altaar volgemaak het dit op die aarde uitgegooi het. Onvrugbaarheid, bloedvergieting, ballingskap God waarsku dat die gevolge van ongehoorsaamheid en rebellie onvrugbaarheid, bloedvergieting en ballingskap sal wees. Kritzinger Oor skrywers en boeke, Pretoria, 1932 , J. Die liefde van en vir Christus sal ons dring om meer en meer te wil gee. Oor sy kortverhale skryf F.

Next

Helmüth Luttig

In Offerande Ryk

In hierdie boodskap spreek Jesus twee aspekte van die kerk aan. Gedurende hierdie periode sal hoofstukke 4 tot 19 van Openbaring dan in vervulling tree. Musonius het selfdegeslagverhoudings afgekeur omdat hulle nie voortplanting ten doel gehad het nie. Die roman handel basies oor die lotgevalle van 'n vrou wat teen haar beterwete in haar jeugliefde verstoot en ter wille van geld 'n veel ouer man as eggenoot neem, net om later, ná haar tweede huwelik met die eertydse minnaar, te besef dat 'n mens die verlore tyd nie sonder meer kan vergoed nie. The Garden of Priapus: Sexuality and Aggression in Roman Humor. Al is hy deur die ware God gekies, het Saul later ongehoorsaam geword. Fisies gesproke was die Christene van hierdie era baie arm en was hulle wreed vervolg.

Next

Helmüth Luttig

In Offerande Ryk

Die derde tydperk van die Kerk van Jesus, verwys na die tydperk 303-313 n. Verse 9-11: 9 Toe die Lam die vyfde seël oopgemaak, het ek onder die altaar die siele gesien van die mense wat doodgemaak is omdat hulle aan die woord van God en aan die getuienis van Jesus vasgehou het. Newlands, Playing with Time: Ovid and the Fasti Cornell University Press, 1995 , bl. Hy het ook empatie vir die baie werknemers en hulle gesinne. Terug by Madein Saala, want dit was die eintlike rede hoekom ons die naweektog van Taboek aangepak het.

Next

Helmüth Luttig

In Offerande Ryk

Hy het die hemelse Gawe van die werking van die Heilige Gees gesmaak en verwerp. Verse 5-6: 5 Toe Hy die derde seël oopmaak, het ek die derde lewende wese hoor sê: Gaan uit! Hosea was God se laaste profeet aan die noordelike tien stamme van Israel voordat hulle uiteindelik weggevoer is. In die veertigerjare sal hierdie patroon homself voortsit met 'n geweldige toename in die produksie van die oppervlakkige liefdesverhaal wat bloot as ontspanningslektuur geskryf word. Aangesien jy die woord van Jehovah verwerp het, verwerp hy jou ook as koning. Soos in die werk van Jochem van Bruggen word hierdie mense op 'n humorrealistiese wyse voorgestel en beklemtoon Van den Heever die komiese en potsierlike in so 'n mate dat sy karakters in karikature ontaard.

Next

Afrikaanse fiksie: L (NUUT!)

In Offerande Ryk

Kannemeyer op die verteller Die stem in die literêre kunswerk, Kaapstad, 1965 , P. Deur die werk van Grosskopf en Jochem van Bruggen - wat juis in dié tyd met sy toneelverwerking van Ampie op reis gaan - is die armblanke-probleem die belangrikste aktuele tema vir dramaturge in die dertigerjare en dien dit as boustof vir Dawid J. Dit is hierdie vuur wat innerlike smarte veroorsaak omdat dit ons vleeslike denke vernietig: Jes 26:9 Met my siel begeer ek u in die nag; ook met my gees in my binneste soek ek U; want as u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid. Die beste kort beskouings is dié van Elize Botha Perspektief en profiel 5, Johannesburg, 1982 en A. Sommige kamers met kliplyste waarin doodskiste sonder deksels uitgekap is.

Next

Die waarheid oor Lasarus en die ryk man (Deel 6)

In Offerande Ryk

Vers 13: Bring nie meer skynheilige offergawes nie; gruwelike reukwerk is dit vir My. Hoewel neergesien is op verwyfdheid, veral in die politieke arena, is niks met iemand se manlikheid foutgevind as hy seks met manlike prostitute of slawe gehad het nie, solank hy die aktiewe posisie ingeneem het. Burger oor die jeug se houding teenoor die kerk in Moderne jongmense 1933 , Worsteljare 1936 en Wankelende jeug 1938 , terwyl hy in 'n Boompie in die wapad 1951 en Die ou garde 1956 kortverhale bundel. So ver as 'n engel te perd kan ry Hardeband met s. Wanneer voltrek U die oordeel en wreek U ons dood op die bewoners van die aarde.

Next

Israel; offerandes en tiendes, Ex

In Offerande Ryk

Journal of Biblical Literature 118 4 : 661—683 680—681. Ons weg deur die wêreld Deel I Hardeband sonder s. Johnman met medewerking van H. Reeds in die twintigerjare slaan Van Melle oor na Afrikaans as medium in die verhale en novelles wat hy van tyd tot tyd in De Volkstem en Die Huisgenoot publiseer, maar voordat hierdie verhale gebundel word, verskyn sy eerste roman onder die titel Dawid Booysen 1933. Onwillekeurig wonder mens hoe lank dit gevat het om dit letterlik uit te káp. Aanvaarde voorwerpe van begeerte was vroue van enige sosiale of wetlike stand en manlike prostitute of slawe.

Next

Israel; offerandes en tiendes, Ex

In Offerande Ryk

Hy tref dus reëlings om die maatskappy se skuld af te betaal en die fabriek te heropen. Die gawe van die see G Lindenberg, E Inleiding Tot Die Afrikaanse Letterkunde G Lindgren, Astrid Rasmus en die Swaardslukker G Lindsay, Hal Die groot planeet Aarde-wat is sy toekoms? Hy het heidense ouers gehad wat hom uit hulle huis uitgejaag het omdat hy nie die heidense gode wou aanbid nie. Die Bybel toon daarenteen dat sekere offerandes deur die almagtige God, Jehovah, ingestel is. Die volledigste en deeglikste studie is egter dié van J. Jy en jou bure is skielik werkloos en kan nie julle rekeninge betaal nie. Die oorgroot fallus in Romeinse kuns is onder andere met die god Priapus vereenselwig. Coetzee se Agterstevoorboerdery 1932 en Die skeidsmuur 1938 , 'n drama van A.

Next

Seksualiteit in antieke Rome

In Offerande Ryk

In die hemel was daar geen spoor meer van hulle te vind nie, 9 want die groot draak, die slang van ouds, wat die duiwel en die Satan genoem word en wat die hele wêreld verlei, is uit die hemel uitgegooi. Albei hierdie faktore is dan ook daarvoor verantwoordelik dat hy heelwat tyd bestee het aan die hersiening, vertaling of verwerking van geskrifte, dat hy dikwels onseker was oor die presiese vorm of genre - skets, kortverhaal, novelle, roman, drama - wat hy wou gebruik, en dat hy soms jare lank besig was met die vertaling van werke wat in hulle oorspronklike vorm weinig literêre meriete gehad het. Tog bly julle aan my Naam getrou…. The Marriage of Roman Soldiers 13 B. Hulle afgode sal weggedra word en hulle vestings sal vernietig word. Het Jehovah daardie offerande aanvaar? Uitbeeldings van vroue wat seuns sodomiseer en soos mans eet en drink, kon in die tyd van die Romeinse Ryk kulturele vrese weerspieël het oor die groeiende onafhanklikheid van Romeinse vroue.

Next